Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Auteursrecht voorbehouden

NAAMLIJST

VOOR DEN

INTERLOCALEN TELEFOONDIENST

VAN NEDERLAND

Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.

Uitgaaf Januari 1931.

De Naamlijst verschijnt in JANUARI en in JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- telefoon- en Hu!ptelegraaf(telefoon)kantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ1.— per exemplaar (het bijbehoorende Vervolg inbegrepen).

Voor het plaatsen van advertentiën in de Naamlijst voor den Telefoondienst wende men zich schriftelijk tot het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (3e Afdeeling) te 's-Gravenhage, of tot den Heer Joh. P. Koppen, Kruisstraat 3 te Haarlem, Telefoon 134Q1.

Sluiten