Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMLIJST

voor den

INTERLOCALEN TELEFOONDIENST

VAN NEDERLAND

(

Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie,

Uitgaaf Januari 1934 Datum van afsluiting 5 November 1933

Zie ook den gelen aanvullingsgids vóór in de Naamlijst

De naamlijst verschijnt in JANUARI en in JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf-, Telefoon- en HulpteIegraaf(telefoon)kantoren verkrijgbaar tegen den prijs van f 0.90 per exemplaar.

Voor het plaatsen van advertentiën in de Naamlijst voor den Interlocalen Telefoondienst wende men zich schriftelijk tot het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (3a Afdeeling) te s-Gravenhage, of tot den Heer Joh. P. Koppen, lepenlaan 3 te Bloemendaal, Tel. 22700.

Sluiten