Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Auteursrecht voorbehouden

naamlijst

voor den

INTERLOCALEN TELEFOONDIENST VAN NEDERLAND

Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie

Uitgaaf Juli 1935 Datum van afsluiting 5 Mei 1935

Zie ook den gelen aanvullingsgids vóór in de Naamlijst

De naamlijst verschijnt in JANUARI en in JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf-, Telefoon- en Hulptelegraaf(te!efoon)kantoren verkrijgbaar tegen den pri|s van f 0.90 per exemplaar.

Voor het plaatsen van advertentiën in de Naamlijst voor den Interloealen Telefoondienst wende men zich schriftelijk tot het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (3e A deehng) te 's-Gravenhage, of tot de Naaml. Venn. J. P. Koppen, Koudenhorn 44, Haarlem, Tel. 10088.

Sluiten