Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Auteursrecht voorbehouden

NAAMLIJST

voor den

INTERLOCALEN TELEFOONDIENST

VAN NEDERLAND

Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie

Uitgaaf Januari 1937

Datum van afsluiting 5 November 1936

Zie ook den gelen aanvullingsgids vóór in de Naamlijst

De naamlijst verschijnt in JANUARI en in JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf-, Telefoon- en Hulptelegraaf(telefoon)kantoren verkrijgbaar tegen den prijs van f 0.90 per exemplaar.

Voor het plaatsen van advertentiën in de Naamlijst voor den Interlocalen Telefoondienst wende men zich schriftelijk tot het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (3e Afdeeling) te 's-Gravenhage, of tot de Naaml. Venn. J. P. Koppen, Koudenhorn 44, Haarlem, Tel. 10088.

Sluiten