De wegwijzer voor minnaars en minnaressen, tot onderrichting voor het schrijven en beantwoorden van allerlei soort minnenbrieven, om zicht te gedragen in vele gevallen en gelegenheden der vreierij, ten dienste van vreiers, vreisters, weduwnaars, weduwen en allen die minnen

Dit object kan alleen worden bekeken in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek.Voor meer informatie zie

Uitleg over toegangsbeperkingen