Begrippen uit de Ongevallenwet 1901, voor werkgevers en werklieden, leden der raden van beroep, partijen en hunne gemachtigden, leden van plaatselijke commissiën enz. verklaard en met voorbeelden uit de buitenlandsche rechtspraak toegelicht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar