is toegevoegd aan je favorieten.

Wet van 8 December 1902 (Staatsblad no. 208) tot uitvoering van artikel 75 der ongevallenwet 1901 (Beroepswet), met aanteekeningen aan de gewisselde stukken en de discussieën in de beide Kamers der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cl'kt m€t aanteekéningen, ontleend aan ^-/ / <{e gewisselde stukken en de disoussiën in de beide ^ Kamers der Staten-Generaal

WET van 8 Decerrröer^.go^ y

(Staatsblaa-N^S^f jp jy X

tot uitvoering van artikel 75 d^'Ongeyallenwet * (^ito^Sw et) J

DOOR

^ Mr G. G. VAN DER HOEVEN

BOEKH.vh. GEUR. BELINFANTE

Ilofboekhandel van Hare Majesteit de Koningin-Moeder = 's-GRAVENHAGE =

755 '

6 \

, c

Y' f£i

/Mr./H. J. A. MULDER 7 ^

in lpven Lid van deu Gemeenteraad vaiv 's-(^raveBhage,