is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het raam achter hen open mocht, niet ter wille van de lekkere frissche lucht, maar om in de gelegenheid te zijn een ondeugend plan te volvoeren. Elk van lieu had een klein porseleinen popje op schoot, een lang eind dun touw en iets wat op 't eerste gezicht een doosje met gekleurde lorren leek. Een nader onderzoek zou echter hebben aangetoond dat de lorren een bepaalden vorm hadden en voorzien waren van drie gaatjes, een vrij groot in 't midden en twee kleintjes meer op zij.

Zoodra de nieuwe aardrijkskundeles behandeld

zou worden, zetten de meisjes hun boeken open voor zich, tegen een stapeltje andere aan, en begonnen aan het meegebrachte werkje. Een lapje uit de doos kiezende, kleedden ze elk een popje aan door zijn hoofd en armen eenvoudig door de gaatjes te steken en een draadje om het middel te binden. Isabels pop was een negerin en werd in 't vuurrood uitgedost. Die van Pliebe behoorde blijkbaar tot het Caucasische ras, zoodat haar blauw beter stond. Toen de poppen klaar waren, kregen ze elk de helft van 't lange touw om hun hals. Heel voorzichtig en tersluiks werkten de meisjes ze daarop door het opengeschoven raam, het touw vierende tot ze de poppenkinderen een verdieping lager tegen een ruit hoorden