is toegevoegd aan je favorieten.

Proza, 1837-1845

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En oven weinig als dezen verloochene hij ooit don anderen karaktertrek, die uit den wenscli spreekt, welken hij bij den twaalfden klokslag van middernacht slaakt, - de bede, die goloovig en vertrouwend ovor Jan's lippen rolt, terwijl hij zijne oogen ten hemel slaat; terwijl hij zijne armen zegenend uitbreidt, — de verklaring, dat hij bij alle ontwikkeling zijnor krachten Hem niet vergeet, wien hij die heeft dank te weten; het kernige woord:

— „God zegeno ons, kinderen!'

God zegene n. .Tan ! n 011 de uwen !

31 December 1841.

Proza f.