is toegevoegd aan je favorieten.

Proza, 1837-1845

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

désliabi 11 é de 1'enthousiasme, dat is niet duur en dat staat goed; het is een middel om zich overal te laten zien.

SAINT-ESTÈVE.

Onze nieuwe vriend zal mij wel willen veroorloven van hem in mijn eersten roman te spreken... Ik heb over zijn beroep eene bladzijde vol vuur en gloed geschreven, die geheel op zijn persoon toepasselijk is en waarin de gansehe wereld hem zal herkennen.

EDMOND.

Gij zijt al te goed.

SAINT-ESTÈVE.

Gij zult er mij in uw eerste pleidooi voor beloonen.

DUTILLET.

Waarvan ik twee duizend exemplaren zal laten drukken. Geef mij uwe improvisatiën slechts den avond vóór gij die s morgens uitspreekt ... en de proef zal li bij het einde der zitting geworden ■ ■

SAINT-ESTÈVE.

Aankondigingen in al de dagbladen.

BERNARDET.

Lofspraken in al de salons.

OSCAR.

Gij hoort het, mijn vriend; het is zeker, dat gij opgang zult maken . . . Zoo als ik u zeide, opgang door ouderlingen waarborg.

EDMOND.

Een zeer vreemd middel!

ÜERXAItDET-

Waarom toch?... wij leven in eene eeuw van actiehouders; alles wordt door ondernemingen en maatschappijen tot stand gebragt . . . Waarom zoude men ook geene vereeniging sluiten, om beroemd te worden :

DUTII.LET.

Hij heeft gelijk !