is toegevoegd aan je favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dc kennis van het boekhouden kweekt bij het jonge meisje den zin tot orde en vlijt en leert haar de waarde van het geld kennen; deugden, die naar mijn oordeel niet aan een bepaalden rang ot stand gebonden zijn, en die ten goede komen zoowel aan de jonge vrouw zelve als aan haar omgeving.

Ik ken jonge huishoudens, waar het dienstmeisje meer administratief idee heeft dan mevrouw; waar als het meisje 's avonds met haar afrekenleitje komt, zij van mevrouw ten antwoord krijgt: „O ja, dank je, leg het geld maar neer, dat zal wel in orde zijn, ik heb nu geen zin, om dat allemaal na te gaan."

Het behoeft niet gezegd te worden, dat in die huishoudeus langzamerhand het dagelijksche afrekenen met het meisje veel te wenschen overlaat en de gevolgtrekking is niet moeielijk te maken, dat in die gezinnen de ordelijkheid en netheid ook in andere zaken na heel korten tijd aan het verminderen is.

Maar om nu op ons eigenlijke onderwerp terug te komen. Ik beloof je, dat ik zooveel mijn tijd het toelaat, je behulpzaam wil wezen, opdat je zoo spoedig mogelijk in staat zult zijn, zelve je zaken te beheeren.

Mochten zich bizondere gevallen voordoen, waarin je mijn voorlichting noodig hebt, schrijf 't me dan en ik zal mijn best doen, het je duidelijk te maken.

Dit voor heden.

Over eenige dagen hoop ik onzen cursus te kunnen beginnen.

II.

Ziezoo, nu zullen we met onze lessen beginnen. Ik zal trachten, zooveel mogelijk het droge zakelijke te vermijden en met eenige voorbeelden uit onze eigen omgeving je de noodige grond-ideeën bij te brengen.