is toegevoegd aan je favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 't algemeen hebben we onder Boekhouden te verstaan,

het aanteekenen van alles, wat een verandering brengt in de grootte of de samenstelling van ons vermogen.

Wat hebben we nu te verstaan onder ons vermogen?

Stel je eens voor, dat je linnenkast met inhoud je geheele bezit uitmaakt. Laten we de waarde van de kast taxeeren op f 100,—, en de gezamenlijke waarde van het linnengoed op ƒ 400,—. Nu begrijp je gemakkelijk, dat de waarde van je vermogen ƒ 500,— bedraagt.

Stel je voor, dat je behalve linnenkast en linnengoed ook nog in contanten ƒ 200,— bezit. Het totaal van je vermogen

bedraagt dus ƒ 100, f ƒ 400, }- ƒ 200,— =/700,—.

Gesteld nog eens, dat je een linnenkast bezit ter waarde van ƒ 100,—, linnengoed ter waarde van ƒ 400,—, dan bedragen je bezittingen samen ƒ 500,— ; maar dat er zich in de kast een dozijn servetten bevindt, ter waarde van ƒ 10,—, die je pas de vorige week gekocht hebt en nog niet betaald. Dan vormt die ƒ 10,— een schuld aan je leverancier. Je moogt in dat geval niet zeggen, dat je zuiver bezit/500,— bedraagt, maar moet het verminderen met die ƒ 10,—schuld; zoodat in genoemd geval je netto-bezit-cijfer bedraagt ƒ 500. ƒ 10,— = ƒ 490,—.

Je kunt nu zonder moeite zelve antwoord geven op de vraag: Hoe groot is het zuiver-bezit-cijfer van koopman of particulier?

Dat antwoord luidt:

De som van alle bezittingen verminderd met de som van

alle schulden wijst het zuiver-bezit-cijfer aan. ' )

En nu nog even een voorbeeld van verandering,

1°. in de grootte,

2ft. in de samenstelling van het vermogen.

Stei, dat je geheele bezit bestaat uit ƒ 200,— contanten, en dat je een bedelaar, wien je een halve-stuiversstuk denkt te geven, per ongeluk een tien-guldenstukje cadeau doet.

*) Wat wc in boekhoudcrstaal noemen: Het kapitaal van koopman of particulier.