is toegevoegd aan je favorieten.

Koning Oedipus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VS. 189—217.

naar Amphitrite's kolken 1 j,

dien snooden daemon van de pe-:t,

dien geeselaar der volken !

Tref, Zeus, hem met uw bliksemschicht,

ontlast de zuchtend' aarde !

Want steeds verslindt het morgenlicht.

hetgeen de nacht noch spaarde!

Schiet van d' uit goud gevlochten pees op hem uw scherpste pijlen,

o vorst Lykeios'-), en genees de klanken ! Wil niet wijlen.

o Artemis, in 'tLycisch woud;

ijl herwaarts met uw toortsen-'1)!

Ook Bacchus met de wrong van goud verdrijve 'their der koortsen!

Red, wijngod, gij uw vaderland ')

met uw Maenaden-scharen die hollen voort bij lakkei brand met fladderende haren !

Verjaag, uit deernis met ons lot.

dan onder 't Euoi-schallen dien god, onwaard den naam van god.

veracht, verfoeid door allen!

Onder het koorgezang heeft de burgerij van Thebe op bevel des konings (zie boven vs. 1Q4) ~' 'h op hel plein voor het ptdeix vergaderd.

1) Do Zwario Zoo on üc Oceaan worden hier genoemd als de uilorato grenzen der wereld. Amphitrite, echtgenoot van Poseidon, de personificatie dor verbolgene zee. bewoont den Oceaan.

2» Apollo al* kwaadafwendend god.

3i Op oude munten wordt Artemis (Diana) afgebeeld met een lakkei in elke hand. 4» Bakolies' (Dionvsos) moeder was Seniele, de dochter van Kadmos, don stichter van Thebe.

Ot Mainades Bacchanten, de gozellinnon van deu wtfugod.

0) Euoi (evoe) is de jubelkreet, waarmee de verschijning van den wijngod begroet werd