is toegevoegd aan je favorieten.

Reinaert de Vos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijkdommen aan al wie onder zijne wapenen wilde komen dienst doen. Hij beloofde hen zilver en goud te geven met milde hand. Mijn vader doorliep alzoo heel de streke en droeg overal Bruin's brieven. Hoe weinig vermoedde hij alsdan dat de roovers zijn schat beroerd hadden en zijn ponke geplunderd was. Maar ware den schat hem niet ontroofd geweest, waarlijk, hij had er heel de stad Londen mede kunnen koopenl Dit won hij met zijn ronddraven. Toen mijn vader nu al rond en rond tusschen Schelde en Maas, heel het land had afgeketst, en hij met zijn geld, menigen koenen sergant had aangeworven die zich gereed moesten houden om ter hulpe te snellen als de zomer zou in 't land komen, keerde mijn vader terug naar Bruin en de andere gezellen. Toen vertelde hij de moeite en de menigvuldige lasten die hij voor de hooge borgen in 't land van Sakxen onderstaan had; daar hadden de jagers dagen lang hem met hunne honden achtervolgd en hem menigen keer de angst op het lijf gehaald. Maar dit alles achtte hij toch maar als spel. Toen mijn vader aan die vier felle verraders zijne redens uiteen gedaan had, toonde hij de brieven die Bruin zeer wel bevielen, want daar stonden al hij name, wel twaalf honderd van Isegrim's magen opgeteekend; kerels met scherpe klauwen en fel gebijt — zonder de katten en de beren die allen in Bruin's soldij opgenomen waren; daarbij al de vossen en de dassen van Doringhen en van Sassenland. Al die kampers hadden gezworen dat zij met al hun macht Bruin ten gebode zouden staan, was 't bijaldien men hen twintig dagen soldij op voorhand wilde betalen. Dit alles verijdelde ik, dank aan God! Nu dat mijn vader de boodschappen gedaan had wilde hij zijnen schat nog eens nazien. En toen hij op de plaatse kwam waar hij hem te vooren gelaten had, was die schat verdwenen