is toegevoegd aan je favorieten.

Reinaert de Vos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie de leugen aangaat en hun onrecht zien voorentrekken en 't recht zien achterwaards schuiven. Och, mijn neve, dan zijn zij al te vroolijk: schout en schepene raden hen daartoe achterbaks en helpen het inzetten bij rechters van andere wetten en leeren door de vingers zien mits zij er mede van genieten of om er hunne vrienden gunste mede te bewijzen. Och, neve, dat is eene slechte kunst. De sprekers die alzoo hun tonge verhuren en met kwaad inzicht liegen, kunnen veel onheil tewege brengen waar schande en levenschade uit voortkomt.

Ik en zegge niet, men moet somtijds eens spotten, boerten, liegen en jokken in dingen van klein belang; want iemand die altijd de waarheid sprake en zou nergens geen rechten weg kunnen houden. Menigeen zweert het bij zijn trouwe en wil het volhouden, maar zoogauw praat hij weer iedereen naar den mond omdat hij niet anders en kan wil hij gemakkelijk leven. Die altijd de waarheid moest zeggen zou al dikwijls den wederstoot gevoelen: men moet kunnen liegen als 't nood doet en ook alles weer goed maken op gelegen stond. Voor alle misdaad is er vergiffenis en daar is niemand zoo wijs die somwijlen niet en dwaalt.

— Wat, oom, der kan u niets ontsnappen, riep de das. Gij weet op alle dingen 't nauwste en gij zoudt me achterna zelve in dwalinge brengen: uwe redens gaan mijn verstand te boven. Wat is het u van noode te biechten? Gij zelve zoudt beter de pastor zijn en mij en andere schapen bij u laten te biechten komen en aan u raad vragen. Gij kent zoo goed den staat van de wereld dat er bij u niemand mank en mag gaan zonder dat gij 't merkt!