is toegevoegd aan je favorieten.

Waarheid en chimère

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroomheid neder te knielen. Vervolg uw weg, niet als een drentelaar, eer driftig en driest, hier vertoeft men niet, droef op den drempel."

„Vroeger ging ik in droefheid, nu in vrijheid en vreugde. Ik kwam hier, na een langen, zeer langen en moeilijken tocht; duizende arbeiders volgde ik, langs een gevaarlijk pad, stijgend van terras op terras, naar hooger gelegen oorden, en, met het rijzen van mijn weg, glansde de zon met grooter luister; met klimmende vreugde vervulde mij de klaarheid van mijn gang, met diepe verslagenheid de duisternis der lager gelegen dreven, en, toen het schitterend licht mij bijkans het gezicht benam, vond ik, gelijk de gedachte, welke men voelt, maar nog niet kan grijpen, den weg tot hier en schenkt uw aanblik mij de bezinning. Zoo kwam ik tot u, en zie uw aller aandacht gericht tot dezen man. Wie is hij, van wiens lippen u geen woord ontgaat?"

„Hij is met ons, vanaf onze jeugd."

,,Zoo eene vriendschap kan ik benijden.

„Maar kennen doen wij hem niet.