is toegevoegd aan je favorieten.

Het geloof van den nieuwen mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de klassieke hoogte van den Zeus van Otricoli. Hoe heerlijk — riep hij uit — hoe heerlijk, dat de mensch zich ontwikkeld heeft door het stadium der kattennatuur heen! De jonge theoloog was verontwaardigd en zeide: Dat is nu de groote gevolgtrekking van uw evolutieleer: de mensch verlaagd tot kat. Maar Bölsche antwoordde: Juist omdat de mensch zich heeft kunnen verheffen van het stadium der kat tot het stadium, waarin hij thans verkeert, zal hij zich ook verheffen uit zijn tegenvvoordigen staat tot een bovenmenschelijk wezen, dat in heerlijkheid steeds hooger en hooger stijgen moet. — Zie, dat is vertrouwen gegroeid uit wat we zie n, uit wat we z ij n; dat is een realistisch vertrouwen op onbegrensde, steeds groeiende heerlijkheid.

Uitbreiding van 't hart naar alle zijden en oneindig vertrouwen — stel die hooge eischen der mystiek gerust aan de materialistische wetenschap van onzen tijd. Zij voldoet aan die eischen evengoed als de verhevenste mystici. Zij is in waarheid „nieuwe" wetenschap. Geen aparte godsdienstige geleerdheid behoeft onze religie te voeden en te steunen. De moderne wetenschap is bezield met diepen godsdienstzin.