is toegevoegd aan je favorieten.

Het geloof van den nieuwen mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de nieuwe wetenschap „materialistisch" is, beteekent voor de meeste moderne menschen nog altijd, dat zij niet „godsdienstig" zijn kan — dat de „godsdienstige" wetenschap een aparte wetenschap of eruditie moet zijn, een „theologie". Deze theologie mag zich wel laten beïnvloeden door moderne ontdekkingen, maar zij moet toch een op-zich-zelf staand vak blijven, dat tegenover de „profane" wetenschappen het recht van den godsdienst te bewijzen en te verdedigen heeft en naast de „profane" wetenschappen „den" godsdienst bestudeert. De meeste modernen meenen, dat er geen „godsdienstige" wetenschap als wetenschap meer zou bestaan, als de theologie niet meer bestond of blijken mocht geen „wetenschap" te zijn.

In waarheid echter is het religieuze karakter der nieuwe wetenschap iets van zelf sprekends voor ieder, die het wezen der nieuwe, „profane" wetenschap beseft. En — het materialisme, juist het materialisme was noodzakelijk om de profane wetenschap te vernieuwen tot in-wezenlijk religieuze wetenschap.

Luisteren wij nog eens naar den mysticus Emerson, die toch ook bij de moderne theologen in hooge eere staat.