is toegevoegd aan je favorieten.

Het geloof van den nieuwen mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Koningfsmensch is de nieuwe mensch in voltooiing: de mensch, die lacht met alles wat de wereld eert, met roem en praal en leege deftigheid — de mensch die diep verfoeit wat wereldlingen goed noemen en kwaad, omdat hij weet, dat hun gerechtigheid maar list en logen is, — de mensch, die zijn ziele vult met de emotie der reinschoone natuur om van haar te leeren de nieuwe moraal, die geen list en leugen kent, — die aardsche gerechtigheid laat hij gloeien in zijn hart, de Koningsmensch, dat zij hemzelf vermooit en adelt en schoonheid en adel stralen laat uit hem, — aardsche gerechtigheid, die niet meer de zwakken spaart en vleit uit huichelend verlangen door de zwakke geprezen te worden, — aardsche gerechtigheid, die niet meer de sterken belaagt en verraadt uit verbeten nijd, — aardsche gerechtigheid, die sterken èn zwakken eindelijk verzoent als kinderen van ééne Aarde.

Zal hij komen de Koningsmensch? Zal eens leven een koninklijk geslacht van menschen, dat allen zegent, die hun koningschap kunnen huldigen? — Ik geloof het vastelijk. Want de natuur is scheppende, aldoor scheppende, zij kan niet verkracht worden ten einde toe, zij moét steeds heerlijker wezens baren, van plant tot dier, van dier