is toegevoegd aan je favorieten.

De moderne wetenschap en het anarchisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Encyklopedisten wordt dikwijls gebruikt voor al degenen, die de door de Encyklopedisten voorgestane denkbeelden deelen.

Fourier, Frangois Charles (1772 1837), een Fransch socialistisch schrijver. Hoofdzaak van zijn theorie is de volle vrije ontplooiing der menschelijke natuur als de onafwijsbare voorwaarde voor geluk en deugd, terwijl ellende en ondeugd ontspringen uit den onmenschelijken dwang, dien onze maatschappij oplegt ter bevrediging der beboetten. Daaruit blijkt de noodzakelijkheid van den nieuwen opbouw der maatschappij op koöperatieven grondslag. Zijn hoofdwerken zijn: „Traité des quatre mouveinents," ,,Le Nouveau Monde Industriël."

Godwin, William 11756 1836), een Engelsch schrijver en geschiedkundige. Zijn belangrijkste werk is: „Verhandeling over de politieke gerechtigheid en haar invloed op de deugd en het geluk van allen." Onder „politieke" gerechtigheid verstaat hij de deelneming van de beginselen van moraliteit en waarheid in het leven der gemeenschap. Hij toont in zijn werk aan, dat een regeering door het enkele teit van haar bestaan idoor haar natuur) een ontwikkeling der zedelijkheid in den weg staat, en profeteert, dat de dag zal komen, waarop elkeen, vrij van dwang en handelend naar eigen goeddunken, zoo zal handelen als het t beste is voor de gemeenschap, want allen zouden geleid worden door de beginselen van de rede.

Grove, (geb. 1811), schreef in 1842 een Gedenkschrift en in 1856 een uitstekend boek over de „Betrekkingen van de fysieke krachten onder elkander", waarin hij bewees, dat toon, hitte, licht, elektriciteit en magnetisme slechts verschillende vormen zijn van molekulaire bewegingen en in elkander kunnen omgezet worden: mechanische beweging kan toon, licht, hitte, elektriciteit