is toegevoegd aan je favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die plechtige, godsdienstige boetpreeken waren voor haar een gruwel; de openbare bijna nog erger dan de persoonlijke, onder vier oogen. Deze kwamen gewoonlijk tegen bedtijd aan de beurt als de kleine jongen sliep en de huiselijke oefening was afgeloopen. Als zij iets dergelijks vermoedde, ging zy vlug naar hare slaapkamer en dan kwam hy niet altyd dadelijk achter haar aan — dat terrein was gevaarlijk voor hem. Maar van-avond volgde hij haar aanstonds. Zij had dit aan zyne stappen beneden haar, in de studeerkamer, reeds gemerkt en nu hoorde zy hem de trap opkomen. Zij deed hare deur niet op slot en zij liet de groote lamp branden. Toen hij zijne hand op den deurknop legde zeide zy :

„Je moogt niet binnen komen.''

„Toch wel."

„Niet zoo lang ik bezig ben my uit te kleeden.'

„Ik zal wachten."

Hij ging weder naar beneden en zeer langzaam en bedaard kleedde zy zich verder uit.

De slaapkamer kwam op den tuin, boven de studeerkamer, uit; hare kleedkamer was rechts, door eene portière van de slaapkamer gescheiden en boven de logeerkamer; links zag men eene deur, die naar eene andere kamer toegang gaf. Naast die deur was de gangtrap, die bij de studeerkamer opging. Deze hoorde zij hem nu ten tweedenmale driftig oploopen. Zy lag reeds te bed. De kamerdeur lag vlak tegenover de ramen; hunne bedden stonden rechts van de deur; dat van mevrouw het naast. De kleine jongen sliep aan de andere zijde der deur van de kleedkamer. Ole vroeg niet weder of hy mocht binnenkomen, maar deed de deur open. Daar lag zy in haar wit nachtkleed, haar donker haar in een wrong opgestoken; het hoofd op haar linker hand rustend en in eene houding, of zij op het punt stond overeind te gaan zitten.

Hij ging naast haar op de beddeplank zitten; zij trok een klein weinig terug, genoeg om te doen zien, dat zij geene aanraking wenschte. Hy zag zeer donker.

„Josefine je ontwykt mij; dat is niet goed van je; ik heb zoo grootelij ks behoefte aan troost en raad. Het oude leed is weder