is toegevoegd aan je favorieten.

Kunststooten gespeeld op het Wilhelminabiljart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Kunststoot op een „Wilhelmina'-Biljart. Fabriek: STADHOUDERSKADE 5.

Deze biljarts zijn in 1904 tweemaal met goud bekroond.

I

Deze trekstoot moet met veel kracht gemaakt worden, anders zou de bal No. 2 niet in den hoek van het biljart terugkomen. Wij doen hetzelfde in alle soortgelijke gevallen; telkenmale dat wij niet zacht genoeg kunnen stooten op bal No. 2 om hem by de beide andere te doen blijven, trachten wij hem door een krachtigen stoot 3 a 4 banden te doen raken, naar gelang van de richting, die hij heeft te loopen. Een opmerking: daar de stoot zeer krachtig moet zijn en de speelbal een betrekkelijk korten weg heeft af te leggen, is het niet noodig dien speelbal zoo laag te raken en de kans te loopen om te ketsen, al moet ook het klotsen worden vermeden.