is toegevoegd aan je favorieten.

Kunststooten gespeeld op het Wilhelminabiljart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet beleedigend, ja zelfs een compliment is. Bij die kunststooten kwamen, behalve de ballen, ook hoeden, manchetten, queues, kegels, glazen en borden op het tapijt, met welke attributen de dolste kunsten werden uitgehaald.

En het ontging ons opmerkingsvermogen niet, dat de ballen beurtelings kromloopers, scheefhalzen, dwarsdrijvers, serpentines, schuinmarcheerders en hekkespringers zouden kunnen worden genoemd. Af en toe maakte de professor opzettelijke misstooten, maar als 't om een glas bier ging, was het zaakje in orde. Die leperd!

Na afloop van de kunstpraestatie hield de Duitsche impressario Jean Bruno een speech, waarin hy verklaarde, dat de door den heer Salo.mon gefabriceerde biljarts boven het Duitsche fabrikaat staan, bij welke verklaring zich de professor, die zich een dusdanige tafel heeft aangeschaft, in hartelijke bewoordingen aansloot.

Jean Bruno stelde den heer Salomon voor eenige billardtafels op automobielen geladen, met hem te doen rondtrekken, en maakte zich sterk, op die wijze wel 200 tafels per jaar van de hand te zetten. De heer Salomon neemt dit voorstel in overweging', ofschoon er technische bezwaren aan verbonden zjjn.

Het was een leuke, gezellige avond, die Donderdag a. s. vereeuwigd zal worden door een photographie in „De Prins der geïllustreerde bladen".

ALGEMEEN HANDELSBLAD (Avondblad), 1 September 1902.

BILLARDSPEL.

Zaterdag en Zondagavond had in het Café du Passage alhier een billardparty plaats tusschen den wereldkampioen Hugo Kerkau uit Berlijn en den kampioen van Nederland P. db Grauw. In de party ..libre" van 3000 punten kreeg laatstgenoemde 2000 punten voor waarvan hy het den eersten avond niet verder dan 65 heeft kunnen brengen. Hugo Kerkau, met 9 maal te spelen, heeft de partij in drieavon-