is toegevoegd aan je favorieten.

Schijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Even sloot ze de oogen.

Toen was alles weer gewoon. Zij liep kalm de Schoolstraat in en keek hier en daar, werktuigelijk, voor de winkelruiten naar binnen.

En plotseling bedacht zij zich dat ze Mathilde toch niets zou kunnen vertellen.

Zij keerde zich om en liep naar huis terug.

VIII.

Hoe verliefd Mare ook was, hij had in zijn jeugd te veel onder financieele zorgen geleden om niet heel spoedig ook die zijde van een mogelijk huwlijk te beschouwen. Op een tractement als hij nu bezat, mocht hij geen meisje vragen, dat stond vast. Hoe zou hij er iets bij verdienen? Met de pen? Het was niet waarschijnlijk dat een enkele schets hier of daar opgenomen, hem veel verder brengen zou. Toen besloot hij openhartig met zijn chef te spreken, hem te vragen hoe zijn vooruitzichten waren.

Deze ontving hem beminlijk. Het was duidelijk, dat hij Mare gaarne lijden mocht en hem ook wel voort zou willen helpen. Toen deed hij hem ineens het voorstel naar Indië te gaan. Hij wist