is toegevoegd aan uw favorieten.

Liedjes, wijzen en prentjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alles blijft nu bij 't ouwe

Daarvoor zijn we in April, In zoo'n maand is alles moog'lijk. Want April brengt wat ze wil

Heel Parijs is aan 't schelden

Op den Hollandschen gezant. Weldra wordt hij t'ruggeroepen.

Kan men lezen in de krant, Was Van Rappaid niet gekozen

Dan was nu De Steurs de man, Want die heeft zich laten kennen Als een man die praten kan *J.

In de Haagsche Diererigaarde

Gaat 't anders aardig toe, d' Directeur is weggeloopen,

Die is ook zijn baantje moe, Commissarissen zijn allen

Directeurtjes in 't klein,

Zoodat er veel meer commissarissen Dan getemde dieren zijn.

*) In de iéék Montagmoi,