Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABONNEER U OP

DE ORANJE SERIE.

De uitgave stelt zich ten doel om tegen den steeds breeder wordenden stroom van minderwaardige volkslectuur een dam op te weipen, door te trachten betere lectuur voor zéér lagen prijs verkrijgbaar te stellen.

Ieder, die ons daarin wil helpen, wordt dringend verzocht zich te abonneeren en ons streven zooveel .mogelijk in eigen kring en omgeving te steunen.

I)E ORANJE SERIE verschijnt in 12 maandelijksche afleveringen, die elk op zichzelf compleet zijn.

De prijs per jaargang bedraagt slechts

55 CENT. =

Voor niemand dus een bezwaar.

gtf Men kan inteekenen bij eiken Boekhandelaar.

Sluiten