Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEESTELIJK LIED IN DE NEDERLANDEN VOOR DE KERKHERVORMING,

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE NEDERLANDSCHE LETTEREN AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. W. EINTHOVEN, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, VOOR DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG DEN 6DEN JULI 1906, DES NAMIDDAGS TEN 3 URE, DOOR JOHANNES ADRIANUS NEL1NUS KNUTTEL, GEBOREN TE DELFT. "

ROTTERDAM — 1906 — W. L. &J. BRUSSE.

Sluiten