is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

perste schoonheid geboren. De zon en de maan, de. wolken en de roode ochtend- en avondnevelen beschijnen elkander. En tóch is er gé^n kleur die ze verft — als gewaden — dat ze zoo wonderbaarlijk en onuitputtelijk afwisselend zijn en het Groote teZiene onder den hemel vormen. Zoodra er geluid is, moet dat voortgekomen zijn uit beweging. Het allergrootste hiervan is de wind en de donder. Alle openingen in de wereld brengen geluid voort als ze bewogen worden.

„Luister maar eens naar den stroom, die in de bergen op de rotsen voortstroomt. Wordt hij in beweging gebracht, dan beantwoordt zijn geluid — hoog of laag, kort of lang — wel niet (precies) aan de wetten van de muziek, maar vormt uit zich zelve een maat en rythmus.

„Dit is het Natuurlijke (Van Zelve) Geluid van Hemel en Aarde. Het wordt gemaakt uit Beweging.

„Welnu, als het menschelijke hart tot het uiterste ledig, en tot het uiterste vol geest is, en het wordt bewogen, dan komt er Geluid uit voort. Is dit niet wonderbaarlijk en hoogst afwisselend, dat er de Literatuur van wordt tot stand gebracht?

van het hart" is vertaald door mg uit eene voorrede van Ong Giao Ki, die in de eerste helft der 18e eeuw leefde, bg zijne uitgave der poëzie van de Thang-dynastie.