is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenkomst, het verkeerd gebruik van vreemde woorden, de zoogenaamde Kathederblüthen en zoovele anderen meer, zijn alle voor het grootste deel in hun lachwekkend karakter te verklaren volgens de beginselen, die wij hierboven uiteenzetten.

Bijgevolg is geestigheid niet ongelijk aan een intellectueel spel, een soort van spelend oordeel. ') Hiervoor wordt een niet alledaagsch associatievermogen vereischt, wijzende op snelheid van doorzicht en levendigheid van geest. Bizondere grondigheid of critische degelijkheid daarentegen moet men bij een geestig mensch niet zoeken; niet de geleerden, maar veeleer de levendigen en vluggen van geest, die tevens bedeeld zijn met veel levenservaring, zijn in staat tot geestige opmerkingen. Omvangrijke kennis noch diepzinnigheid van gedachte zijn daartoe voldoende; een gezond oordeel, heldere blik en scherpzinnigheid zullen hier veel meer te pas komen. Van menschen met traag werkenden geest of geneigd tot afgetrokkenheid, zijn geestige opmerkingen niet te verwachten; veeleer van personen met een bewegelijken geest, bij wie gemakkelijk een associatie tot stand komt tusschen ver uiteenliggende voorstellingen.

Gelijk een schaakspeler, zoo moet hij die geestig is, bliksemsnel en als met één oogopslag

1) I)eze uitdrukking is ontleend aan Kuno Kischer, die op dezen karaktertrek van het geestige bizonderen nadruk legt.