is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zin, ook het schilderij te omsluiten was: uiterlijk teeken van transcendentalen zin of van de familie aanhankelijkheid der bezitters, die verleden liefde, of hedensch geluk of toekomstige hope — maar het ontroeren van hun eigen gemoed — in zulk kleurenfeestelijk geschilderte herkenden.

Wat is er nog over van deze aan het leven ontbloeide schilderkunst in ons schilderijenmaken? Als de vrije vogel, die musiceert, omdat hij een orgel in zijn gorgel heeft, zoo willen de schildergeborenen schilderen, omdat het hun gaaf en hun eigen verlustiging is; maar weinigen hunner hebben de moeite zich getroost hun handwerkte doorgronden, wat verven zij mengen bekommert hen niet. De eerzame meester, die naar de beste spullen zocht, die zich liet gezeggen de fijnste olie en het zuiverste goud te moeten bezigen zie de oude contracten, — die wel beloven wilde te maken wat de lastgever hem vroeg — wat is hij een stumper bij de vrije broeders van het hedendaagsche losse gild.

Voor een ander schilderen doet de verver, de „artist" schildert voor zich zelf alleen. En wie nu een enorm talent heeft, maakt tóch mooie dingen en enkele andere menschen hebben geleerd hem te verstaan, zij hebben leeren zien van hem en genieten nu van zijn werk. Maar voor hen werkt hij niet; hoogstens mogen zij op een tentoonstelling