is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het talent is in staat tot stand te brengen wat zijn verrichtingsvermogen, niet wat het waarnemingsvermogen van anderen overschrijdt; daarom vindt het onmiddellijk beoordeelaars.

De werkzaamheid van het genie echter overtreft niet alleen het verrichtingsvermogen, maar ook het waarnemingsvermogen der overigen; daarom zijn zij niet in staat dezen onmiddellijk te begrijpen.

Het genie gelijkt op een schot, dat een doel treft, wat de anderen niet bereiken kunnen; het genie aan een, dat een doel treft, waarheen hun gezichtsvermogen zelfs niet reikt; zij vernemen dit slechts middellijk en dus later en nemen het op goed geloof aan.

In overeenstemming hiermede zegt Goethe:

„Het navolgen is ons aangeboren; degene welke na te volgen is, wordt niet gemakkelijk herkend. Zelden wordt het passende gevonden, nog zeldzamer gewaardeerd."

En Chamfort zegt: „II en est de la valeur des hommes comme de celle des diamants, qui, d wie certaine mesure de grosseur, de per/ection, ont un prix fixe et marqué, mats qui, par dela cette mesure, restent sans prix et ne trouvent point d'acheteurs."

Ook Baco in Verulam had reeds verklaard:

„Infimarum virtutum apud vulgus, laus est, mediarum admiratio, supremarum sensus nullus. (De augm. sc. 1. VI c. 3) 1). Ja! — zou wellicht iemand hier tegen in brengen, „apud vulgus!" bij de massa! —

Hem moet ik echter te hulp komen met de bewering van Machiavelli: „Nel mondo non è se nonvolgo!2) zooals ook Thilo (over den Roem) opmerkt, dat er één gewoonlijk meer tot de groote hoop behoort, dan iedereen gelooft. — Een gevolg van deze veel later plaats vindende erkenning der werken van het genie is, dat zij maar zelden door hun tijdgenooten en in de frischheid van het koloriet, wat de gelijktijdigheid en het tegenwoordige hun verleent, genoten worden, maar, evenals de vijgen en dadels veel meer in drogen dan in verschen staat.

Wanneer wij het genie ten slotte nog van de lichamelijke zijde beschouwen, ontdekken wij dat het verscheidene anatomische en physiologische eigenschappen vereischt, welke afzonderlijk zelden volkomen voorhandenen nog zeldzamer vol-

') De massa prijst de lagere voortreffelijkheden, bewondert de middelbare, maar van de hoogste heeft zjj volstrekt geen begrip.

*) Op de wereld ontmoet men niets dan gewoons.