is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hier is Goethe geboren."

Op dezelfde wijze worden in Florence het huis van Amerigo Yespucci en dat van de Italiaansche dichteres Corinna aangeduid. Hebben de Italianen ongelijk zooiets te doen, ofdeDuitschers daarvoor terug te schrikken?

II.

Intelligenzblatt der Jenaischen Allgem. LiteraturZeitung. Numero 10, Febr. 1821.

Letterkundige Aanteekeningen, Antikritieken.

Noodzakelijke afstraffing wegens gestolen citaten.

Spreuken van Salomo XXX : 6.

Wanneer de Heeren, die het edele en dappere bedrijf uitoefenen, niet-anoniem uitgegeven boeken in het openbaar anoniem aan te vallen, mijn geschriften met de volle maat van hun afkeuring overstelpen, hen afmaken, veroordeelen, hen slecht, onwaar, verkeerd, aan zichzelf tegenstrijdig, en bijna aan waanzin grenzend verklaren, dan heb ik daartegen niet het geringste in te brengen, en vind het wellicht geheel en al volgens de orde en overeenkomstig de wetten der natuur, dat iedereen opgewekt worde tot tegenspraak en haat jegens datgene, wat hem volkomen vreemd is, en volkomen strookend met mijne verwachtingen. Ja, ik kan zelfs in alle oprechtheid verklaren, dat ik zooiets met een bepaalde zelfvoldoening gadesla. . , ... ... . Daarom lijdt het geen twijfel, dat zooiets als een antikritiek,

nooit van mij kan uitgaan.

Daarentegen zijn het alleen leugens en belasteringen, die zich niet stilzwijgend laten voorbijgaan, en welke iedereen aan zichzelf verschuldigd is te logenstraffen, omdat het stilzwijgen hierbij meestal hetzelfde beteekent als toegeven.^

Zoo word ook ik nu door leugens en lasteringen tuu iets gedwongen, waartoe mij anders niets ter wereld had kunnen brengen, namelijk om mijn stem te verheffen en op te treden

in een „Literatur-Zeitung". ..

Wanneer namelijk zulk een anonieme heer, wanneer hi] mijn geschriften tot zijn onderwerp genomen heeft, aan het begin