is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. fastenrath.

r. Johannes Fastenrath, is in Nederland evenmin een onbekende als in Duitschland en Spanje. Omtrent Vondel heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Als dichter heeft hij vooral Spanje bezongen in talrijke bundels »Spanischer

Romanstrauss, Immortellen aus Toledo, Die Wunder Sevilla's, Klange aus Andalusien etc. Van zijn producten in het Spaansch is het meestbekend »La Walhalla y las glorias de Alemania«, een werk in verschillende deelen.

Zijn duitsch proza is van een zuivere delicatesse en zachten klank. Dit heeft hij ook getoond in zijn laatste boek, dat een lijvig relaas is van de feesten bij gelegenheid van het vierde eeuwfeest ter viering der ontdekking van America door Christoph Columbus en veel wetenswaardigs over dezen bevat. Een groote geestdrift voor den genueeschen ontdekker straalt er in door en het geeft interessante documenten over de geschiedenis

van den grooten man.

In bijna alle litteraturen wordt Columbus gevierd, alléén