is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geëxecuteerd, onderbroken door wachten en zinnen, telkens eene serie tremolos van kleur gebroddeld op het geduldig doek; toch ziet men vastheid en zekerheid in de bewegingen van hand en arm.

Zoo leeft deze man tot nog toe geheel voor zijn werk en alhoewel hij Amsterdam rondom zich heeft, toch in eenzaamheid, vluchtend en ontsnappend steeds aan de banden der wereld en der geregelde samenleving. Zijn omgang beperkt zich tot dien met den een of anderen ouden vriend, die nu en dan aan zijn atelier in het verre Oosterpark komt aanschellen, en wanneer hem dan de schemering de stad in drijft, dan heeft hij zielskrachten genoeg verzameld, om zich in de menschenmassaas der Kalverstraat en Nieuwendijk te bewegen in het trotsche zelfbewustzijn van die menschen allen als modellen voor zich te laten defileeren. Want hij is bekend bij het Amsterdamsche publiek van dienstmeiden, bakkersjongens en slagersknechts als „de Schilder" en het is dikwijls geene recommandatie bij deze menschen, met „den Schilder" te zijn gezien. Zij zijn dan meestal min of meer vijandig.

* *

*

Twee dingen zijn er, waarvan onze artiest niets wil weten, nl. wijsbegeerte en klassieke muziek; vooral dit laatste heeft hij met veel eminente mannen gemeen en ge zult hem moeilijk kunnen overtuigen een drama van Wagner of eene symphonie van Beethoven te gaan