is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog zooveel sentiment hebben gedekt, is aan den huidigen dag vreemd. De eenige die Rodin uit dien tijd nabijkomt, is Houdon, maar overtreffen doet hij hem niet.

Er is weinig kunstgenot op de tentoonstelling geweest, dat een zoo reinen en hoogen indruk nalaat, als een bezoek aan het zaaltje van de Almabrug. Alhoewel zich grootendeels tot heden bepalende tot het uitdrukken van de liefde en de erotische hartstochten, doet Rodin eenigszins aan Daumier denken. Ook hij heeft nieuwe lijnen gevonden, en de wereld heeft dezen zomer verbaasd gestaan over de ontzettende kracht van dezen schilder en teekenaar, die op het punt stond in vergetelheid te vervallen. Volgens de placide rust der Milletsche figuren zal men bij Rodin niet aan den schilder van den Angelus denken, maar aan de sterk hartstochtelijke en gelukkig gevarieerde tronies zou men Rodin en Daumier tijdgenooten wanen, kinderen van eene zelfde sentiments-wereld. Want het is nu eenmaal een eigenschap van onzen geest om te vergelijken en bij de diepgravers in den ideeën-grond punten van aanraking en ontmoeting te zoeken.

Met een sensatie van weemoed verlaat de bezoeker deze witte scharen van figuren en treedt hij uit deze wereld van abstractie in de warrelende realiteit van het snel ijlend menschenleven. Daar was rust en leven en de hartstocht was als bedolven onder de sneeuw der abstractie. Koel schenen die vormen gestold in gewichtige of glorierijke levensmomenten, als bedekt met witte sluiers van maagdelijkheid, levend een metaphysisch

14