is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. SCHAEPMAN.

an deze uitgave ontbreekt onder andere de „Aya Sofia" en de „Napoleon".

De vraag, of deze „Verzamelde Dichtwerken" naast de moderne poëzie nog reden van bestaan hebben, beantwoordt de auteur zelf in de inleiding-, die er

aan voorafgaat en waarin dr. Schaepman de ontwikkeling van zijn dichterlijk talent blootlegt.

Jawel, meent hij. De oude poëzie was wel verouderd, was hoogdravend. „Men kweelde of brulde, omdat een ander had gekweeld of gebruld " De nieuwe poëzie „heeft de beeldspraak weer tot de natuur teruggevoerd. Zij heeft de verhouding van het verbeelde tot het beeld weer tot waarheid gemaakt." Was daarom (zoo vraagt Schaepman verder) alles in deze oude school onecht? En hij betwijfelt dit niet alléén, maar hij ontkent het. „Ook onder de rhetorische vormen kon de geest leven en het hart kloppen."

Dit is slechts halve waarheid. Het is wel waar: niet altijd hol was de bodem, waarover de voeten der oude