is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn aanklacht bij Machten belanden, die ons het vermoeden hunner onschendbaarheid van ouder tot ouder hebben ingeprent.

Zie nu, wat het vreemde en onlogische van de zaak verhoogt. Ik heb niet alleen een zeer verliefde, maar ook een zeer zinnelijke natuur. Te samen met mijn sterke vatbaarheid voor de vreugden der ziels-toenadering ging een geweldige, overmachtige voortplantings-drang. Vóórdat het contact der beide stroomingen op zulk een pijnlijke wijze was tot stand gebracht, vervulde mij de lagere, donkere, lijfelijke drift met een wel gestadige maar niet zeer kwellende onrust, en met twijfel of ik wel gezond was. Het voortreffelijk evenwicht van mijn overige lichaamsfuncties, dat zich tot heden gehandhaafd heeft, woog altijd tegen dien twijfel op.

Maar toen het raadsel half verklaard was, werd het des te meer vervullend en prikkelend, en nam mijn gedachten zoodanig in beslag, dat ik mij nu als oud man er nog telkens over verbaas dat een menschelijk brein zulke betrekkelijk eenvoudige feiten zoo tot in 't oneindige kan overwegen zonder dat ze hun belangrijkheid verliezen, en zonder dat het eigenlijk iets verder brengt.

De geneesheeren zouden spreken van pathologisch,