is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

horde poenen. Maar in geen land is die minderheid edeler, maar ook kleiner, en die horde poeniger dan in Holland, — en de Napolitaansche schooier en dagdief zie ik menigmaal in mijn verbeelding als een vorst en edelman uitblinken tusschen de bevolking van een Hollandsche dorpsherberg of lokaal van deftiger vermakelijkheid. Maar uw beurs en uw leven is veiliger, en het gemiddelde peil van burgerlijke eerzaamheid hooger hier beneden den zeespiegel dan in de meeste landen daarboven.

De eersten die ik in mijn vaderland zocht waren de geestelijken, waarvan mijn vader mij altijd ver-gehouden had. De gevoelswijsheid mijner moeder bevredigde mijn verstandelijke behoeften niet en zij zelve meende dat ik gemakkelijk en spoedig overtuigd zou worden van wat haar zoo klaarblijkelijke waarheid was, zoodra ik maar iemand hoorde die ervaren was in de welsprekendheid en logische betoogkracht die aan haar intuïtief weten ontbrak.

Maar och arm! — daar kwamen wij van een slechte reis, mijn moeder en ik. Door haar stand en aanzien kon zij mij aan het allerbeste adres brengen en niemand minder dan een der machtigste en invloedrijkste prelaten van dien tijd, een vertrouweling van 't Vaticaan, en een politieke beroemdheid, zou mij, jeugdige verdoolde, den weg des heils doen weer-