is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geplaatsten waren niet die helden, die dichters en wijzen, die uit kracht hunner groot-menschelijke gaven uit-verkorenen en leiders behooren te zijn, maar alleen de handigen en eerzuchtigen die wat meer van die bizondere vaardigheden bezaten, die ook in de staatkunde vooruitbrengen, — maar niets met het goddelijke uitstaande hebben.

Als ik ooit dicht bij mijn ondergang geweest ben, dan was het toen. Ik had geen houvast meer, hoegenaamd. Mijn liefste was ver, in de armen van een, dien ik een ^onwaardige achtte, — mijn heilige had haar kroon verloren, mijn vaders stem scheen mij nu met honenden nadruk te vragen of het niet beter voor mij ware geweest, hetzij met hem te blijven leven, of met hem in den dood te gaan.

Weet ge wie mij gered heeft, lieve lezer? Niet de schoone Lucia, die ik met zachte meewarigheid beklaagde, omdat ze toch niets was als een veertje op den adem mijner moeder, — maar niemand minder dan Satan zelf. Satan heeft me gered, Satan, lieve lezer, onthoud het wel! Hier is de diepe verklaring van zijn wezen: Hij heeft mij gered, omdat hij zich zóó duidelijk en onmiskenbaar vertoonde, dat ik wel in hem moest blijven gelooven. En wie in het booze, als het booze gelooft, kan niet verloren gaan. Juist toen ik, even als later de jonge wildebras Nietzsche,