is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het balgtoestel weer in en zullen nu beter en juistei kunnen instellen als tevóór daar wij weten wanneer het kasteel er het fijnste op staat.

De instelling geschiedt dus zonder diaphragma of met het grootste diaphragma, op het kasteel. Om het beeld grootere diepte te geven, d. i. al de bijzonderheden scherp te doen voorkomen, plaatsen wij nu - na de instelling - in het voorwerpglas, een der kleinste diaphragmas.

Het instellen vereischt veel zorg, van de juiste ot onjuiste instelling hangt de meerdere of mindere netheid van het negatief af, bijgevolg, ook van de afdruksels. Het is voorzeker die behandeling in de lotografie die de meeste nauwkeurigheid vergt.

Ons toestel is nu ingesteld. Indien onze tandvijs dubbel is, draaien wij ook de balg stevig op het onderraam, nemen het matglas-raam uit, en schuiven de doos in.

Let nu goed op en doe deze bewerkingen in volgorde :

Zet de dop goed op het buisje van het voorwerpglas, — ofwel den momentsluiter, wind den momentsluiter op bij middel van het touw. — Ontbloot de plaat met het paneeltje uit te trekken, zorg daarbij dat heel de doos niet mede kome. Doe de dop at, voorzichtig maar rap, oi duw op de peci van den momentsluiter — zet er de dop even voorzichtig en rap op, — of laat de peer van den momentsluiter los. — Duw het paneel weer dicht in de schuifdoos, om de plaat te bedekken, neem de schuifdoos uit het toestel en teeken die kant der doos wier plaat gediend heeft.

Stel weder het matglas in.

De opname is gedaan, het toestel kan ingevouden worden.

Voor het detectieftoestel:

Het is geladen in de donkere werkplaats. Stel het op den pikkel, zie goed toe in den mikker (het matglas op het bovendeel van het toestel), of het zicht goed teruggegeven is, zie of den afstand die op den diaphragma geteekend is niet kleiner is als dien waarvan ge van het kasteel verwijderd zijt.