is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2, _ Water 100 gr.

Koolzure potassium 20 gr.

3. _ Water 100 gr.

Broomzure potassium 10 gr.

de 2^ cn 3Je oplossingen bewaren goed, de I»* mag slechts

vóór het gebruik gereed gemaakt worden.

Doe één deel der 2Ju oplossing in één deel der eerste, voeg

eenige druppeltjes der 3jLbij.

De plaat, in dit mengsel gedompeld, ontwikkeld gewoonlijk langzaam, maar met zekerheid. Verschijnt het beeld te snel vertraag het ontwikkelingsblad met een deel der oplossing 3 bii te voegen, komt het te traagzaam, worden de donkere tinten niet zwart genoeg, voeg er een deel der oplossing 2 bij. Vóór het beeld te vestigen moet de plaat goed afgewasschen

worden. . .... _

Snelwerkende pyrogal - ontwikkelaar voor oogenblik - op-

namen : Water 100 gr.

1 ' Ammoniak 6 gr.

( Broomzure potassium 2 gr.

'Water 100 gr.

2 1 Zwavelzure soda 4 gr.

^ Pyrogal x gr.

Mengel gelijke deelen van het is" en 2d<= bad.

Verschijnt het beeld te snel, met te weinig bijzonderheden, voeg eene kleine hoeveelheid van bad 1 bij, - van bad 2, indien het te traag komt, met ongenoegzaam afgewisselde

tinten.

Nog een goede ontwikkelaar is deze .

Water 100 gr.

Zwavelzure soda 8 gi.

Koolzure soda 6 gr»

Iconogeen 2 gr»

voor oogenblik-opnamen 3 a 4 gr- iconogeen, en vermeerder lichtjes de hoeveelheid zwavelzure soda.

Die ontwikkelaar vergt één of twee grammen citroenzuur, om goed te bewaren.