is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de zwarte tint krijgen de proeven doorgaans eene leelijke, onregelmatige, afgegetene, kleur.

Gedurende het kleuren moet het bad goed bewogen worden, opdat de werking eenvormig weze.

Na het vestigen wordt de proef gedompeld in vaak afgewisseld regenwater, twee uren lang, om alle onderzwaveligzure soda te verwijderen. Deze, inderdaad, werkt vernietigend op de emulsie van het papier, het kan na weinigen tijd zijne kleur verliezen en zelfs het beeld kan heelemaal verdwijnen.

Het is eenerzijds omdat zij niet lang genoeg in het kleurbad gelaten werden, anderzijds bij mangel aan genoegzaam afgewisseld water, dat sommige oude lichtteekeningen er zoo bleek uitzien.

Men kan zich gansch voorbereide, samengemengde kleuren vestigingsbaden aanschaffen aan prijzen waarvoor lichtteekenaars zelve ze niet kunnen verveerdigen.

De behandeling van het papier met die samengevoegde baden is uiterst eenvoudig : na afdrukking, de proef in water spoelen indien het voorschrift van het papier dat men gebruikt dit wasschen aanbeveelt, daarna in het kleur- en vestigingsbad dompelen tot de gewenschte tint verkregen worde ; ten laatste, goed afwasschen, twee a drij uren.

Het spreekt van zelf dat, behalve de laatste, al die bewerkingen in geen al te helder daglicht mogen geschieden.

Het gemengd kleur- en vestigingsbad bestaat in den eenvoudigsten vorm uit één gram chloorgoud in verhouding tot anderhalve liter water, naast 3oo grammen ondarzwaveligzure soda.

Men voegt hierbij aluin, keukenzout en rhodammonium volgens de vereischten van het papier dat men gebruikt.

Als men het gemengd kleur- en vestigingsbad wil versterken of zijne werking verhaasten kan men er eenige oplossing van i °/o chloorgoud bij doen. Indien het bad oud is doet men best het te filtreeren vóór toevoeging der oplossing.

Deze baden werken moeilijk als zij niet op i5°/<> verwarmd