is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in te dienen, doch ook door hen, die zich met het opmaken van die stukken voor anderen belastten, is evenwel tengevolge van de belangrijke wijzigingen die de successiewet in 1897 onderging, en de veranderde meening van het Bestuur der registratie in vele questiën, verouderd.

Daarom verzocht de firma W. Leijdenroth, die „Schuitema's formulieren" in 1906 in fondsveiling aankocht, mij, een nieuw werkje van gelijke strekking samen te stellen.

Aan dit verzoek is door mij voldaan.

Ten einde het terugvinden en naslaan van eenig artikel te vergemakkelijken heb ik de tekst der wet aan de modellen doen voorafgaan; voor hen die het boekje wenschen te raadplegen bij hunne studie heb ik verwezen naar de betrekkelijke wetsartikelen en naar de plaatsen waar de meeningen van enkele schrijvers en de beslissingen van het Bestuur der registratie te vinden zijn.

Gouda, 1908.

M. W. KLEIN.