is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de boter der Scythen en van asphalt afkomstig uit de Doode Zee, wijst, zij het ook indirect, door middel der Phoeniciërs, op een verbinding met andere volkstammen. De overige Hippokratische geneesmiddelen zijn meest van Griekschen oorsprong. Met de inzameling dezer laatste hielden zich de Rhizotomoi bezig. In hen vindt men de eerste beoefenaren der wetenschappelijke pharmacie. Sommige hunner geschriften zijn waarschijnlijk ouder dan die van hippokrates zelf. Behalve dat zij zich met de inzameling van kruiden en het geven van pharmakognostische beschrijvingen bezig hielden, vindt men van hen o.a. bij tiieophrastes (-!• ca. 286 v. Chr.) vermeld, dat ze de werking deigeneesmiddelen op zich zelf beproefden en wel in die mate, dat ze door hun proeven tegen de werking van zelfs de zwaarste vergiften bestand werden. Zoo noemt tiieophrastes met name een zekeren euijemos uit Chios, die zonder nadeelige gevolgen nieswortel (Helleborus) kon eten. Yan een beoefening der Pharmacie onafhankelijk van de geneeskunde is echter in dien tijd nog geen sprake, daar de Rhizotomoi evenals de Pharmakopoioi geneesheeren waren, die zich meer bepaaldelijk met het zoeken en bereiden van geneesmiddelen bezighielden.

Naast het op den voorgrond stellen der ervaring wordt door hippokrates een poging gedaan, om aan de hand van de theorieën der toenmalige natuurphilosophen de werking der geneesmiddelen te verklaren. De leer der vier elementen van empedokles (geb. 490 v. Chr.), meton's zoon, uit Akragas (Agrigent op Sicilië), waarvan bij pythagoras (geb. ca. 580 v. Chr.) reeds aanwijzingen bestaan, heeft hier grooten invloed gehad, een invloed, welke zich ongeveer twee duizend jaar heeft doen gelden. Volgens die leer ontstaat en