is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoffen met water, wijn, azijn of olie, de Arabieren voerden de bereiding van geneesmiddelen door destillatie in. Wel was de bereiding van vluchtige bestanddeelen door destillatie den ouden Egyptenaren bekend; ook werden door Alexandrynsche geleerden in de 4de eeuw na Christus de destilleerwerktuigen der Egyptenaien beschreven en werd door den in Constantinopel wonenden geneesheer aetics van amida in de 6de eeuw na Chr. gebruik gemaakt van door droge destillatie veikiegen empyreumatische oliën; maar de uitgebreide en algemeene toepassing der destillatiemethode danken wij aan de Arabieren.

Als van den meest op den voorgrond tredenden op dit gebied is hier de naam te noemen van den uit Grieksche ouders geboren, door zijn studie aan de school te Cordova tot Arabier geworden abu musa dsa>ab, meei bekend onder den naam geber (ca. 700 na Chr.).

Sedert geber, dien men welden vader der scheikunde heeft genoemd, gaan scheikunde en geneesmiddelbeïeiding samen. Een aantal chemische middelen, ook die welke geen toepassing vonden buiten de geneeskunde, zooals de meeste oudere uit mineralen bereide geneesmiddelen, worden in den artsenyschatopgenomen. 1 lantaardige geneesmiddelen en daaruit bereide preparaten blijven hoofdzaak, en de ontwikkeling der ki uidkunde of, wat hetzelfde is, der botanie, hangt ten nauwste met de toepassing van planten als voedings- en geneesmiddelen samen.

Op wat de Arabieren ons, zij het ook sterk gewijzigd, uit de oudheid overbrachten, werden de geneesmiddelleer, de alchemie en de botanie van het einde der middeleeuwen gebaseerd, galenus, avicenna, averhoes, razes en de geleerden van de school van