is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat in de 40 jaren dat de nieuwe wettelijke regeling nu in werking is, ons kunnen en weten op het gebied der wetenschappelijke botanie en chemie, door de apothekers nu zoo buitengewoon bevorderd is. De enkele kundige pharmaceuten, die belangrijke wetenschappelijke bijdragen hebben geleverd (welke het nu te dezer plaatse onnoodig is, te noemen) en die dan nog voor het meerendeel door omstandigheden in de gelegenheid waren om zich van hun oorspronkelijk studievak af te richten en hunne maatschappelijke functie meer te zoeken op het gebied van biologische of chemische wetenschap, staan daar als gunstige uitzonderingen, die den regel komen bevestigen en deze is: dat de als zoodanig gevestigde apotheker niet méér van zijne wetenschappelijke opleiding vasthoudt, dan hem voor de practische en voordeeligst mogelijke uitoefening van zijn vak noodig voorkomt en voorts, dikwijls geheel en al opgaande in administratieve en finantieele beslommeringen van zijn zaak, zich van de ontwikkeling zijner studievakken niet eens op de hoogte houdt.

En zijn de belangen van het volk dan zoo gebaat met de uitoefening der pharmacie door menschen van wie eene 4- & 5-jarige studie aan de Universiteit wordt vereischt? Aan de neigingen van het publiek zelve te oordeelen niet zóó zéér! Het verschaft zich met zekere voorkeur geneesmiddelen bij de drogisten en andere onbevoegden en laat zich op grooten schaal geheimmiddelen in de handen stoppen door handelaars die zelve niet het flauwste besef hebben van de samenstelling van het geneesmiddel dat zij afleveren. Of dergelijke preparaten nu hun nut kunnen doen bij applicatie op