is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o/o van !

Anno. Census. totaal der

uitgaven.

1429 279 'SI 7 (3 4 6 4,4 °/0 Men hield zulke kolossale sommen

1437 320 1 9 4,2 in kas, soms meer dan de inkom-

1440 308 7 3,7 sten van het komende jaar bedroe-

1445 214 1 4 4 gen, dat het opgegeven totaal der

1450 215 19 4 4,3 ontvangsten veel hooger is dan het

totaal der werkelijk geïnde sommen. (Hierover Usinger in Hist. Zs. XXIV, S. 38).

Men ziet: absolute hoogte constant, relatieve hoogte afnemend.

LUbeck.

(Lübecker Urkb. VII, S. 410 ff).

Van 1421—1430 maar 17 Mark jaarlijks uit woningen en 7 Mark van een bleekveld.

Breslau.

(Codex Diplomaticus Silesiae III).

De „census civitatis" stijgt wel, maar blijkens enkele specificaties (b.v. a° 1311) door steeds meer soorten van ontvangsten daarin op te nemen. Weinig daarvan komt uit grond of huizen (Duidelijk in Liber civitatis racionum de anno 1387 11. S. 121 ff.).

Halberstadt.

(Tijnsregister van voor 1400 in het Urkundenb. der St. II. I, S. 586). Hierin worden ongeveer 70 kleine erven genoemd met geringe opbrengst. (In verscheidene muntsoorten gerekend en daarom niet juist op te geven. Totaal der stadsinkomsten niet opgegeven.

Basel.

(Cr. Schiinberg, Finanzverhiiltnisse der Stadt Basel 1879, S. 16 N. 1 ff.). Uit grondbezit binnen de stad, uit de vischbanken, het vleeschhuis en een tuin 1361—1362 27 "ff 2 8 6 ö nog niet 1 °/0 der stedelijke ontvangsten.

Mainz.

(Hegels Chron. der deutschen Stadte, XVII, S. 111—114).

Geen stedelijk grondbezit vermeld.