is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE II.

Vijfjaarlijksch Overzicht dor van 14<il 1500 buiten de stad gelegen

door verpandingen in haar bezit zijnde

1461. 1*65. 1470. i 1475.

Farmsum (dorp). | (voor '/3 in bezit der stad sedert 1477)

Fuhlsbiittel dorp. — 1064. 4. 7 'tt

SS: | + «-« + + ,06. s. <.

SZi : j - "2- 8— + 20- 5- 4 + 35. 9- + 59.13.-

Hora dorp . . i -(- 33.—.— -j- 36.16.— -f- 5. 1.— -f~ 5.—.— Billenwerder . . I

Finkenwerder . j— 198.13.— -f 183.16.— + 207. 4.— -)- 313.11.— Ossenwerder . . I

Totaal . . | — 392.19.—-j- 628.—. + 331. 1.— * | + 272.—. 8*

Esslinger Tol. . -|- 478. 8.— t£ — -|- 135.—.— fi -f"" 648. 8.— "u"

Tol te Neuwerk. + 1058-—■— + 1017.15. 4 'tf -j- 1484.17.10 -j" 1757- 3-~

Totaal . . j + 1536. 8.— n>' j~+ 1017.15. j + 1619.17.10 « + 2605.11.— *

Slot Bergedorf . j _ 46g 5 8 ^ _ 75 2. 8 tf — 203. 2.— u' — 378.11. 6 « Slot Ripenburg . (

Glindesmoor met j _ m ,6 y _ 48_ _ _ 125 n _ _ 6fi< 7. 5 slot Moorburg. j

Slot Ritzebiittel. j — 98.18.— — 1283.—.— — 154.3.10 — 265.10.10

Totaal . . j — 742.—.10 u! j — 1406. 2. 8« — 483. 2.10 u! — 704. 9. 9<të

Hierby is, evenals by de gemiddelde sommen, niet in aanmerking genomen, dat H. Bergedorf en den Esslinger tol gemaakt en dat eenige onbeduidende uitgaven voor Ritze-