is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ProzaKemaert heeft: so hoeghe vuren Men leze:

Mocht mi noch ooghe (= hoge) vuren,

XXI.

Wapene Rogier, 181 vlgg.:

Of die eerde was besmit,

Daer wi alle sijn hute g li e s p i t,

Hoe souden wi zuver ghewesen'?

De in laalk. Bijdr., II, blz. 218 voorgestelde verandering van g h e s p i t in g h e s p 1 i t is niet aan te bevelen.

XXII.

Ib., 1257: De schrijver wijst hier op de plicht om tienden te geven en zegt:

An wien dat hare tyen blijft cleven Of refuus, werden verdreven Ten hole ten helscen honden,

Men leze in de plaats van tyen cl yen.

XXIII.

Ib. 1806 vlgg.:

Dus doet temptacie groete baten,

Die wille vechten, die wille laten,

Also hi wille verwinnen,

Men leze:

Die wille v e c h t e, die wille late,

Also lii wille verwinnen.

XXIV.

I)e aanteekening op vers 20C>7 van De Spaansche Brabander (\\ erken van Bredero, 1890, blz. 227) dient te vervallen. .S cliro e v e n heeft hier niet de beteekenis van bekers, maar van voetstukken van bekers.