is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pontanus, Hist. Gelr. I, p. 8—10; Smetius, Opp. Bat. c. IV, p.28—37; Cuperus, Mon. Ant. p. 226 et seqq.; Cannegieter, de Brittenburg, p. 17 et 127; Mon. Dodenwerd. p. 220 et 265. Hagenbuchius, Miscell. observ. crit. XII, p. 349 et seqq. Engelberts, Aloude Staat, IV, bl. 320—341. enz.

DE STAD NIJMEGEN.

Guicciardini, L. Descrittione di tutti i Paesi Bassi. Firenze 1567.

Op. f. 156. Uitvoerige beschrijving van Nijmegen en zijn Romeinsche Oudheden. Van dit werk bestaan Fransche en Latijnsche vertalingen.

Coryat, Th. Crudities hastily gobbled up in five months travells in France, Savoy and the Netherlands. London, 1611, 8°.

Bevat een uitvoerige en tamelijk juiste beschrijving van Nijmegen.

Pontanus, J. I. Noviomagum Gelriae ducatus urbs primaria. Desumpta haec Neomagi descriptio caeteraque quae in ea explicantur, ex primo libro operis historici quod modo de universo illo ducatu, ut et comitatu Zutphaniensi adornatur, authore Joh. Isacio Pontano, ducatus Gelriae ac comitatus Zutphaniae historiographo. Hardervici, 1628, 4°. 24 p.

In de Betouw vergist zich, wanneer hij op bl. 274 der Clironijk van de stad der Batavieren verklaart dat dit werkje //door den druk nooit is in het licht gegeven." Bodel Nijenhuis kende er slechts één exemplaar van, berustende op de Openbare Bibliotheek te Arnhem. Ik ontdekte een tweede op de Kon. Bibliotheek te Munchen, en een derde werd door mij gekocht op een boekveiling bij Gouda Quint te Arnhem, 8 Oct. 1897.

Smetius, J. Beschryvinge van Nymegen.

Vooraan in de Kroniek, 3e kwartaal 17e eeuw. «Deze beschryvinge was in 't Latijn gestelt [door J. Smetius Sr.] om d'eerste plaets te hebben in 't To>meel der Steden van de Vereenigde Nederlanden, ende vervattede in sich seecker geschrift onder den naem van Commentariolus de Noviomago, van hem gemaeckt, en bij sijn leven van J. de I.aet in Ttepublica Belgii confoedrrati onder den tijtel van Regimen Polilicum et civile urbis Noviomagensis in-gevoeght, en na sijn doot mede gestelt in [de vertaling van] 't boeck van Lud. Guicciardin, genaemt Descriptio totius Belgii, welcke beschryvinge naderhant al te nau door iemandt ('k en weet niet wien) van woort tot woort is